Past Secretary

DR. R.P. SINGH

RANCHI (1966-77)

Dr. H.S.S. SINGH

PATNA (1978-82)

DR. (CAPT.) V.S. SINGH

PATNA (1984-90)

DR. H.N. SINHA

PATNA (1990-94)

DR. J.D.P. SINHA

PATNA (1994-98)

DR. K.P. SINGH

PATNA (1998-00)

DR. RAKESH CHOUDHARY

PATNA (2006-09)

DR. RANJIT KUMAR SINGH

PATNA (2012-15)

DR. (CAPT.) D.K. SINHA

PATNA (2000-03)

DR. M.H.R. RIZVI

PATNA (1982-84)

DR. MADHUSUDAN KUMAR

PATNA (2020-22)

DR. (PROF.) MAHESH PRASAD

PATNA (2022-24)

DR. (PROF.) RAJEEV ANAND

PATNA (2015-20)

DR. AMULYA KUMAR SINGH

PATNA (2003-06)

DR. ANIL KUMAR

PATNA (2009-12)